ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΖΩΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί  την 26-05-2023, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, και ώρα 12:00μμ στο κατάστημα του Δήμου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 306, 2ος Όροφος στην Αλεξανδρούπολη, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας

0. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΚΥΑ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ από κτηματική ΣΟΣ_9Ι4ΧΩΨΟ-ΙΗΜ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΠΟΥΛΙΟΥ