ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΟΠΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ Α.Π. 12373/20-04-2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ, 05-05-2021

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΜΗΜΑ 1

TMHMA 2