ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ “ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ”

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023, ημέρα ΤΡΙΤΗ και από ώρα 10.00π.μ. έως ώρα 11.00π.μ. στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, στο κατάστημα του δήμου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 306, 2ος Όροφος στην Αλεξανδρούπολη, ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών έτους 2023. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου.

 

8. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ_6Σ3ΣΩΨΟ-ΓΘΘ