ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις  10 Ιουνίου 2021, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12.00 μ.μ. στο κατάστημα του δήμου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 306, 2ος Όροφος στην Αλεξανδρούπολη, ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών έτους 2021.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1