ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για εκμίσθωση «Κοινόχρηστου χώρου» εμβαδού 1.500,00τ.μ. εντός πλατείας (πάρκου) Εθνικής Ανεξαρτησίας

Αριθ. Πρωτ:  ΟΙΚ.   35813        /12-11- 2021

Ανακοίνωση κατακύρωσης διαγωνισμού Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις  23 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.30 έως 11.30 π.μ. στην Αίθουσα  Δημοτικού  Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης

Σχέδιο Διακήρυξης