ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για εκμίσθωση «Κοινόχρηστου χώρου» εμβαδού 1.500,00τ.μ. εντός πλατείας (πάρκου) Εθνικής Ανεξαρτησίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις  21 Νοεμβρίου 2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και από ώρα 10.30 έως 11.30 π.μ., στην Αίθουσα  Δημοτικού  Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης

 

01. Διάγραμμα Θέσεων στην Πλατεία Ανεκαρτησίας

9. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΕΟ_9ΥΣΒΩΨΟ-ΖΞΘ