ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την εκμίσθωση του κυλικείου του ΚΑΠΗ Φερών

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΦΕΡΩΝ ΣΤΙΣ 19-08-2022 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00 Π.Μ.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΦΕΡΩΝ