Διακήρυξη με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ του ανοιχτού, ηλεκτρονικού άνω των ορίων Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών και οριοθέτηση αυτών Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2022

Ποσό με ΦΠΑ   696.090,44   €

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών   5-4-2022 και ώρα 12.00 π.μ

Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών  8-4-2022  και ώρα 9.00 π.μ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ