Διακήρυξη για την Προμήθεια με Leasing μεταφορικών μέσων δύο [2] φορτηγών αυτοκινήτων τύπου van [Diesel ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ] και ενός [1] επιβατηγού οχήματος [βενζίνη καινούργιο], η οποία θα διενεργηθεί 12 Απριλίου 2021