Διακήρυξη για την εκποίηση προς συλλογή και εναλλακτική διαχείριση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), των αποβλήτων λιπαντικών – ελαίων (ΑΛΕ) και των αποβλήτων συσσωρευτών του στόλου οχημάτων του Δήμου μας, των πλαστικών, μετάλλων (SCRAP) για τα έτη 2023-2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης που βρίσκεται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στις 28 του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2023, ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 10:00 (ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών) στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που προβλέπεται από το Π.Δ. 270/81.