Διακήρυξη για μίσθωση ακινήτων για την στέγαση και λειτουργία των 14ου, 21ου και 24ου Νηπιαγωγείων Αλεξανδρούπολης