Διακήρυξη για μίσθωση ακινήτου πλησίον Α.Τ. Φερών για αθλητικές εγκαταστάσεις 5Χ5 στην Δ.Ε. Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

προθεσμία υποβολής φακέλων έως την Τρίτη 17-10-2023