Διακήρυξη για μίσθωση ακινήτου για τοποθέτηση δεξαμενής στην περιοχή Αχλαδιές της Δ.Ε. Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Προθεσμία υποβολής φακέλων έως την Τρίτη 11-07-2023

7. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΧΛΑΔΙΕΣ_93ΚΠΩΨΟ-Γ9Ν