Διακήρυξη για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του 19ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20-04-2021

Διακήρυξη Μίσθωσης