Διακήρυξη για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του ΚΕΠ οδού Άβαντος Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Προθεσμία υποβολής φακέλων έως την Τρίτη 17-10-2023