Διακήρυξη για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του 12ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αλεξανδρούπολης

Αριθ. Πρωτ:  ΟΙΚ.   10181/30-03-2022

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : ΤΡΙΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ