Διακήρυξη για μίσθωση ακινήτου για λειτουργία του ΒΙΟΑΓΡΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης με διενέργεια Μειοδοτικής δημοπρασίας

Αριθ. Πρωτ:  ΟΙΚ. 26253/25-08-2021

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-09-2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ