Διακήρυξη για μίσθωση ακινήτου για ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην Δ.Ε. Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Προθεσμία υποβολής φακέλων έως την Τρίτη 17-10-2023