Διακήρυξη για εκμίσθωση των αγροτεμαχίων με αρ.189 εκτάσεως 9.225τ.μ. και με αρ. 113 εκτάσεως 4.825τ.μ. στην περιοχή Αετοχωρίου με διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ:  ΤΕΤΑΡΤΗ, 17 Φεβρουαρίου 2021, και  από ώρα 11.30 π.μ. έως 12.00 μ.μ.