Διακήρυξη για εκμίσθωση του αγροτεμαχίου με αρ. 521 εκτάσεως 20.400τ.μ. στην περιοχή Άνθειας Δήμου Αλεξανδρούπολης με διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ:               ΤΕΤΑΡΤΗ, 17 Φεβρουαρίου 2021, και  από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ.