Διακήρυξη για εκμίσθωση του αγροτεμαχίου με αρ. 22 εκτάσεως 17.850τ.μ. στην περιοχή Πεύκα στην θέση “Τσαμλίκι” με διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ: ΤΕΤΑΡΤΗ, 17 Φεβρουαρίου 2021, και από ώρα 12.00 έως 12.30 μ.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ