Διακήρυξη για εκμίσθωση τμήματος του αγροτεμαχίου με αρ. 2000 εκτάσεως 6.200τ.μ. στην περιοχή Νίψα στην θέση “Βοϊδολίβαδο” με διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ: ΤΕΤΑΡΤΗ, 17 Φεβρουαρίου 2021, και από ώρα 11.00 π.μ. έως 11.30 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ