Διακήρυξη για εκμίσθωση τεμαχίου με αρ. 529 στην περιοχή Καλλιθέα – Ν. Χηλή, εμβαδού 960,38 τ.μ.

Αριθ. Πρωτ:  ΟΙΚ. 14200/11-05-2021

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την ΤΡΙΤΗ, 25-05-2021 και από ώρα 11:00πμ. έως 11:30πμ., στην Αίθουσα  Δημοτικού  Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ