Διακήρυξη για εκμίσθωση αγροτεμαχίων έως 31-12-2025 εντός ορίων διοικητικής αρμοδιότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης με διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας

Αριθ. Πρωτ:  ΟΙΚ. 20395/01-07-2021 KAI ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ, 21 Ιουλίου 2021, και  από ώρα 11.00 π.μ. έως 11.30 π.μ., στην Αίθουσα  Δημοτικού  Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για το έτος 2021 του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ