Διακήρυξη για εκμίσθωση αγροτεμαχίων από το 2023 εντός ορίων διοικητικής αρμοδιότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης