Διακήρυξη για εκμίσθωση αγροτεμαχίου για εγκατάσταση ποιμνιοστασίου