Διακήρυξη για εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Παλαγία (κληροδότημα Τριανταφυλλίδη)

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 01 Μαρτίου 2023, και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ., στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ