Διακήρυξη για εκμίσθωση αγροτεμαχίου (κληροδότημα Ευστάθιου Τριανταφυλλίδη) εντός ορίων διοικητικής αρμοδιότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης, με διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας