Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού της υπηρεσίας : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023»

Συνολικού προϋπολογισμού 62.924,15 € με Φ.Π.Α.
Καταληκτική Ημ. νια υποβολής προσφορών : 23/01/2023 12: 01 μ.μ.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών :26/01/2023 9:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 69ΤΤΩΨΟ-0ΑΣ

ΕΕΕΣ (pdf)

Τροποποίηση

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ _signed

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_signed