Δημοτικά συμβούλια _ Νοηματική

Οι αποφάσεις στη νοηματική γλώσσα της 18ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης με μοναδικό θέμα συζήτησης τις  τρέχουσες εξελίξεις στο θέμα της εξόρυξης χρυσού στη Θράκη μετά την έκδοση της 1524/2020 Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Οι αποφάσεις στη νοηματική γλώσσα της 19ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, έχοντας στην ημερήσια διάταξη τρία  θέματα.