ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΥΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Σημειώνουμε ότι απαραίτητη  προϋπόθεση είναι οι υποψήφιοι να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ  & ως κριτήρια επιλογής  ορίζονται  ο χρόνος ανεργίας & το ατομικό ή οικογενειακό  εισόδημα . 

 Η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών  δύναται να γίνει  με ηλεκτρονικό τρόπο στο email 

pkoumaropoulou@mesogeiako.gr 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
16/11/2021  30/11/2021 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΑΦΙΣΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΑΦΙΣΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ_ΣΒΑΑ_ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ