ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Για την έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση εφαρμογής του μέτρου προληπτικής οργανωμένης απομάκρυνσης για λόγους προστασίας από δασικές πυρκαγιές

 Στη δημιουργία Μητρώου Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών, προχωρά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο της προστασίας της ζωής και της υγείας των πολιτών και σε εφαρμογή των οδηγιών για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών.

Για το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι πολίτες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι, άτομα με κινητικές δυσκολίες κλπ) καθώς και όσοι δεν έχουν δυνατότητα αυτοδύναμης μετακίνησης, οι προσωπικοί βοηθοί τους ή τα άμεσα συγγενικά τους πρόσωπα, να το δηλώσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, στο τηλέφωνο 2551022111 (Βοήθεια Στο Σπίτι).

Θα πρέπει να δηλωθούν  η  ακριβής διεύθυνση κατοικίας (οδός, αριθμός, Οικισμός), η κατηγορία αναπηρίας (κώφωση, τύφλωση, κλπ) καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των προσωπικών βοηθών ή των άμεσα συγγενικών προσώπων.

Επίσης θα πρέπει να σημειώνεται το μεταφορικό μέσο που θα απαιτηθεί σε περίπτωση μετακίνησής τους (π.χ. μετακίνηση με επιβατικό αυτοκίνητο, ασθενοφόρο κλπ), και επιπλέον αν απαιτείται ιατρική φροντίδα (π.χ. παροχή οξυγόνου κλπ) κατά την παραμονή τους στα σημεία προορισμού.