ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν. ΈΒΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΔΗΛΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ