ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ Σ.Μ.Ε. ΜΕ ΠΑΘΟΛΟΓΟ_ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ