ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ_ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ