ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ Β1 ΦΑΣΗΣ του «Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου» – ΓΠΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 Σας ενημερώνουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης θα συνεδριάσει στις 20.06.2022 και ώρα 18:30, προκειμένου να εκφράσει άποψη και να παραλάβει το σύνολο της Β1 Φάσης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αλεξανδρούπολης (εξαιρείται η ΔΕ Τραϊανούπολης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γεώργιος Καϊσας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ