Βελτίωση θέσεων Λαϊκής Αγοράς τη οδού Παπαναστασίου στην Αλεξανδρούπολη με απόδοση αριθμού θέσης