ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΜΘ για απαγόρευση διέλευσης και παραμονής ιδιωτών εντός δασών και δασικών εκτάσεων καθ’όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2021