ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. : 305 / 2023 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 30 / 2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ