ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕ ΕΒΡΟΥ