«Αντικατάσταση Τμήματος Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Φερών».