Ανοικτή Διαβούλευση για τη νέα Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Αλεξανδρούπολης

Εικόνα που περιέχει επαγγελματική κάρτα, κείμενο, γραμματοσειρά, σχεδίαση

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

​​ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ​​ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2021-2027

 

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027 εκπονεί Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ).

​​ Η​​ Στρατηγική ΒΑΑ έχει στόχο να καθορίσει παρεμβάσεις ολοκληρωμένου χαρακτήρα​​ για την πόλη της Αλεξανδρούπολης, επεμβαίνοντας σε τομείς όπως: Υποδομές, Κλιματική Αλλαγή, Περιβαλλοντική Ανθεκτικότητα, Οικονομική Ανάπτυξη, Κυκλική Οικονομία, αντιμετώπιση Κοινωνικών Ανισορροπιών με ένα μείγμα πράξεων που θα διασφαλίσει, εκτός από τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα, την αποτελεσματική υλοποίηση και την βιωσιμότητα του σχεδίου.

Σε​​ ​​ μια κρίσιμη περίοδο που η Κλιματική Αλλαγή είναι επίκαιρη, σκοπεύει να λάβει ειδική μέριμνα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και την αύξηση της ανθεκτικότητας της πόλης. 

Στα πλαίσια κατάρτισης της παραπάνω στρατηγικής, την​​ Τρίτη​​ 08​​ Αυγούστου​​ 2023 και ώρα 19:30 το​​ απόγευμα​​ στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει δημόσια παρουσίαση και ανοιχτή συζήτηση του Σχεδίου. Η παρουσίαση θα γίνει από τη μελετητική ομάδα σε φορείς και πολίτες. Θα αναλυθούν τα στάδια εκπόνησης τα οποία περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά, τη δυναμική της περιοχής, τους Άξονες – Στόχους της Στρατηγικής και το Σχέδιο Δράσεων.

 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΙΣΕΛΙΔΟ