ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΞΗΣ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ/ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΡΙΩΝ (ΠΙΣΙΝΑΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ6/2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ