ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΞΗΣ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ- ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ3/2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ