ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ -ΠΡΟΣΛΗΨΗ Π.Ε ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ME ΤΟΥΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ -ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ  -ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ  ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.19/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΛΟΓΩ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 486/20-01-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Π ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  ”ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ