ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ6/2023 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΑΤΟΜΩΝ

Α) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων/ ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (τύπου jcb)

Β) ΔΕ Οδηγών/ΔΕ Οδηγών (Απορριμματοφόρου, Γ΄ ή C Κατηγορίας)

Γ) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων / ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων

Δ) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων/ ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ6/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.

Η  ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ6/2023  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ   ΕΙΤΕ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΔΗΜΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,       Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306  Τ.Κ.68132 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ   ΕΙΤΕ  ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ , ΕΙΤΕ ΜΕ ΑΛΛΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΕΦΟΣΟΝ Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ,  ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ, Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΟ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΑΠΟ 10-11-2023 ΕΩΣ 20-11-2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ6-2023

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 10-6-2021