ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΜΑΙΣΤΡΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 549/2022 Α.Ο.Ε.

ΘΕΜΑ :   Αποδοχή υποχρεώσεων ιδιοκτητών οικοπέδων στην ΠΕ Μαϊστριανών και Φυτωρίου

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΟΕ ΨΚΝΦΩΨΟ-2ΗΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ