ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΓΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ: «ΕΤΗΣΙΟ 2021»

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ​​ 

 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ​​ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ: «ΕΤΗΣΙΟ 2021»

 

Με την παρούσα Ανακοίνωση​​ καλούμε​​ τους​​ ενδιαφερόμενους​​ να υποβάλουν​​ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ​​ που αφορούν

ΖΗΜΙΕΣ​​ από ΠΑΓΕΤΟ​​ και ΠΛΗΜΜΥΡΑ​​ του ΧΕΙΜΩΝΑ 2021

σε ΦΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

από την Δευτέρα​​ 3 Απριλίου​​ 2023​​ έως και την​​ Τρίτη​​ 2​​ Μαΐου​​ 2023,​​ 

στην Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ Θεοδωρίδου Μαρίνα, στο κτήριο Παλιάς Δημαρχείας - τηλ. 2551350083

(ΑΒΑΝΤΟΣ, ΑΙΣΥΜΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΚΟΡΡΑΧΗΣ, ΑΝΘΕΙΑΣ, ΔΩΡΙΚΟΥ, ΛΟΥΤΡΟΥ, ​​ & ΝΙΨΑΣ)

Βασική προϋπόθεση για την καταβολή των ενισχύσεων είναι το επίπεδο των ζημιών, να φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται στο 30% των ομοειδών ειδών σε επίπεδο παραγωγού.

Ζημιές από θεομηνίες​​ (πλημμύρες)​​ που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του ν. 4797/2021 (Α’ 66), όπως αναλυτικά αναφέρονται στα σχετικά φύλλα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης εντάσσονται ως επιλέξιμες, για την αντιστάθμιση ζημιών​​ φυτικού κεφαλαίου και μόνο, εφόσον υποβληθούν σχετικές αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης του προγράμματος, μετά από βεβαίωση της αρμόδιας Περιφέρειας ότι δεν καταγράφηκαν οι ζημιές αυτές από τις αρμόδιες Επιτροπές Κρατικής Αρωγής και δεν συμπεριλήφθηκαν στις βεβαιώσεις, ούτε στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της Περιφέρειας για την καταβολή επιχορήγησης στο πλαίσιο της Κρατικής Αρωγής. Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί ενίσχυση/επιχορήγηση, οι ζημιές αυτές κρίνονται μη επιλέξιμες

 

Η αίτηση υποβάλλεται ατελώς.

​​ 

Εκπρόθεσμες αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης δεν γίνονται δεκτές.

ΠΡΟΣΟΧΗ:​​ 

Α)​​ Η αίτηση χορήγησης ενίσχυσης υποβάλλεται σε κάθε περίπτωση στο όνομα του παραγωγού που ήταν κάτοχος της εκμετάλλευσης, όταν συνέβη η ζημιά. ​​ Σε περίπτωση θανάτου του κατόχου μετά την έλευση του ζημιογόνου αιτίου, με συνέπεια την αλλαγή κατόχου κατά το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης,​​ η αίτηση υποβάλλεται από τον νόμιμο κληρονόμο του, αλλά θα πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά σε αυτή​​ το όνομα του παραγωγού που ήταν κάτοχος της εκμετάλλευσης όταν συνέβη η ζημιά. Στις περιπτώσεις αυτές​​ υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά του αρχικού κατόχου​​ (σύμφωνα με την ανακοίνωση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ήταν ή όχι δικαιούχος) και στη συνέχεια προσκομίζονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται για τις περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής (ενδεικτικά: ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, διαθήκη ή πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης αυτής, πιστοποιητικό περί μη αποποίησης της κληρονομιάς ή αποδοχή κληρονομιάς, δήλωση φορολογίας εισοδήματος κληρονόμου).

Β)​​ Στοιχεία από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, για τους επαγγελματίες αγρότες, θα αναζητηθούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και επομένως δεν απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης.

 

Γ)​​ Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις στον ΕΛ.Γ.Α για το έτος 2021, πρέπει να έχουν εκπληρωθεί μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των οριστικών αιτήσεων ενίσχυσης (02-05-2023).

Δ)​​ Τροποποιήσεις φορολογικών στοιχείων δεν θα γίνονται δεκτές μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης.

Ι. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της​​ αστυνομικής ταυτότητας ή​​ φωτοαντίγραφο​​ του διαβατηρίου.

 • Φωτοαντίγραφο​​ της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, όπου θα φαίνεται ευκρινώς το όνομα του αιτούντα, το​​ IBAN​​ και ο αριθμός λογαριασμού.

 • Φωτοαντίγραφο​​ της​​ δήλωσης φορολογίας εισοδήματος​​ (έντυπο​​ Ε1)​​ του φορολογικού έτους 2020 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2020),​​ φωτοαντίγραφο του​​ αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος,​​ και εφόσον υπάρχει φωτοαντίγραφο της αντίστοιχης κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα​​ (έντυπο Ε3).

 • Φωτοαντίγραφο​​ της απόφασης ένταξης,​​ για τους νέους αγρότες.

 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 • Φωτοαντίγραφο​​ του Καταστατικού της εταιρείας​​ και τυχόν τροποποιήσεων του.

 • Φωτοαντίγραφο​​ του Μετοχολογίου, καθώς και φωτοαντίγραφα των​​ δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, της​​ κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα​​ (έντυπο Ε3), (εφόσον υπάρχει), και του​​ αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος, των μετόχων.

 • Φωτοαντίγραφο της​​ πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, όπου θα φαίνεται ευκρινώς η επωνυμία του νομικού προσώπου ή το όνομα του εκπροσώπου του, το​​ IBAN​​ και ο αριθμός λογαριασμού.

 • Φωτοαντίγραφο της​​ Κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα​​ (έντυπο​​ Ε3)​​ ή​​ της​​ Δήλωσης φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων​​ του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 (έντυπο Ν) – κατά περίπτωση,​​ για το φορολογικό έτος 2020​​ (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2020),

 • Φωτοαντίγραφο της​​ δήλωσης ακίνητης περιουσίας της εταιρείας για το έτος ζημιάς​​ ή του​​ ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης.​​ 

 • Φωτοαντίγραφο Φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά​​ φυσικών και νομικών προσώπων​​ υποβάλλονται συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής με την οποία θα βεβαιώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ενίσχυσης και παρέχεται η συγκατάθεση του παραγωγού προς τον ΕΛ.Γ.Α. για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών του προγράμματος (η οποία τυπώνεται από τον ανταποκριτή αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χορήγησης ενίσχυσης ).​​ 

 

1