ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31 Ιουλίου 2023 ημέρα Δευτέρα .


Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας μέχρι τις 11 στο γραφείο της πληρεξούσιας Δικηγόρου Τσαγκούρια Πολυχρονίας στη διεύθυνση 14ης Μαΐου 19 στην Αλεξανδρούπολη. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει στις 12μ.μ της ίδιας ημέρας στα γραφεία του Συλλόγου με την επωνυμία «Κεντρικός Σύλλογος Πολύτεκνων Γονέων Νομού Έβρου Ο Χριστός Σωτήρ», στην διεύθυνση Δήμητρας 19, στην Αλεξανδρούπολη.