ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΛΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ